zaterdag 18 november 2017 20:30

  • € 18,50 reserveren? info@dekruisweg.nl
  • Deur open: 20.00

20:30 | Bokwert Theater

Kruisweg Damwoude | Agenda Bokwert Theater

Kaarten verkrijgbaar bij de Kruisweg!

Het dorp Bokwerd werd in de jaren “70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001). De Leeuwarder Courant nam in die tijd wekelijks artikelen over uit de dorpskrant, het “Bokwerder Belang.” Hierin beschreef de hoofdredacteur de dorpsbelang-perikelen en de eeuwige strijd met de “Hoofdplaats”. Het Nederlands dat in het krantje werd gebruikt, staat stijf van de frisismes, want “we schrijven in het Hollands vanzelfs.” Bokwerd (in het Fries: Bokwert) is een gemiddeld Fries dorp, niet ver van de Hoofdplaats. Culturele Hoofdstad 2018 (#LF2018) gaat ook niet aan “de mienskip” van Bokwerd voorbij. Men zou verwachten, dat iedereen in grote saamhorigheid zich er voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijkt, dat er onderling grote meningsverschillen zijn.

Moet er in Bokwerd ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?

Friestalig toneelstuk naar de columns van Rink van der Velde / Tekst: Bonne Stienstra / Spel: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke Hondema. / Regie: Bruun Kuijt.

Kruisweg Damwoude | Agenda Bokwert Theater