zaterdag 24 februari 2018 20:00

  • Voorverkoop € 8.00 Aan de kassa € 10.00
  • Deur open: 19.30

Na de voorstelling Live muziek met de band Bonifacius

20:00 | Toneel "Hjir Binne Wy Dan"

Kruisweg Damwoude | Agenda Toneel "Hjir Binne Wy Dan"

     "Hjir binne we dan" uit Damwald spelen humoristisch "Blyn Spul"

Damwâld. Sinds 1984 brengt de toneelvereniging "Hjir binne we dan" uit Damwâld een toneelstuk op de planken. Uit vroegere tijden is bekend, dat de bewoners van de dorpen in Friesland en Groningen zich in de winteravonden vermaakten met toneel spelen. En in februari bracht de toneelvereniging dan een toneelstuk op de planken. In Damwâld is er ook dit jaar weer een toneelstuk en wel op zaterdag 24 februari en zaterdag 3 maart. Deze toneelvereniging staat veelal bekend vanwege het spelen van humoristische toneelstukken. En wat is er zo langzamerhand veel gelachen in de Krúswei. Andries Visser was één van de spelers van het eerste uur. Ook dit jaar speelt Andries Visser weer een rol. Visser speelt met vier vrouwen "Blyn Spul".

                           "Blyn Spul" bevat hilarisch stout plan  

Drie vriendinnen spreken tijdens hun wekelijkse kaartavondje hun zorg uit over de Zorg in het verzorgingstehuis in hun dorp. Ze zijn ook heel duidelijk welke wantoestanden er in het verzorgingstehuis heersen. In de nachturen is er slechts één verpleegster aan het werk om zorg te bieden voor twintig bejaarden. De gemeente wil geen extra geld geven om deze wantoestanden te verbeteren. Er moet echt iets ondernomen worden, aldus de kaartvriendinnen. De vriendinnen bedenken om dan maar een bank te overvallen. Met het geld kunnen  ze dan hulp bieden voor betere zorg voor het bejaardentehuis. Hoe dit hilarische toneelstuk afloopt kunt u met eigen ogen bekijken in de Krúswei.     De première is op zaterdag 24 februari vanaf 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.      

Kruisweg Damwoude | Agenda Toneel "Hjir Binne Wy Dan"