zaterdag 10 november 2018 20:15

  • Voorverkoop € 10,00 aan de kassa € 12,00
  • Deur open: 20.00

20:15 | HympHamp ( Frysk Kabaret)

Kruisweg Damwoude | Agenda HympHamp ( Frysk Kabaret)

 

Op Portet

Yn 'Op Portret' litte Jelmar en Fokke nuveraardige personaazjes de revue passearje en spylje koarte stikken út it deistich libben.

Ut in oare wize fan sjen nei minsken, en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne.

Tegearre mei twa betûfte muzikanten bringe Jelmar en Fokke in programma mei moaie lietsjes en prachtige scenes

 

 

Kruisweg Damwoude | Agenda HympHamp ( Frysk Kabaret)