zaterdag 2 maart 2019 20:00

  • Voorverkoop € 10,00 aan de kassa € 12,50
  • Deur open: 19.30

Beide junen musyk fan " Bonifacius Band"

20:00 | De erfenis fan muoike Bella

Kruisweg Damwoude | Agenda De erfenis fan muoike Bella

Tonielskip " Hjir binne wy dan"

Spilet: 

De erfenis fan muoike Bella

Een klucht ien trije bedriuwen 

 

Beide junen musyk fan " Bonifacius Band " 

 

Kruisweg Damwoude | Agenda De erfenis fan muoike Bella