Activiteitencommissie

Stichting De Krúswei

Kruisweg Damwoude |Activiteitencommissie Stichting De Krúswei

Stichting De Krúswei

Stichting Doarpshûs de Krúswei is een stichting die stimuleert dat er in De Krúswei aandacht wordt besteed aan culturele en sociale activiteiten. De Stichting bevordert dat daarvoor zaalruimte en andere faciliteiten in de Krúswei  beschikbaar zijn. Het bestuur onderhoudt daarbij o.a. contacten met de gemeente als verpachter en met de pachter. Bij mogelijke conflicten tussen gebruikers zoals verenigingen en instellingen en pachter heeft ze een bemiddelende taak. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen. De gedachte is dat  in de toekomst o.a. de verenigingen van dorpsbelang kandidaten voordragen als  bestuurders van de stichting, waarbij het doel is dat tot een goede spreiding wordt gekomen over het dorp en een breed draagvlak te creëren onder de inwoners van Damwâld.
 
Het bestuur van de Stichting heeft een beherende en toezichthoudende rol en ontwikkelt daarbij zelf geen activiteiten. Onder het bestuur van de Stichting functioneert de activiteitencommissie. Deze commissie is speciaal belast met en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten in De Krúswei.
 
Het voorlopig bestuur van Stichting De Krúswei bestaat uit:
  • Otte Akkerman- penningmeester 
  • Andries Halbesma -algemeen lid 
  • Wyger Smits- algemeen lid 
  • Ytsje Zeinstra-Annema - secretaris
  • Minne de Boer - voorzitter

Kvk nummer: 62109545