Activiteitencommissie

Vrijwilligers M/V gezocht

Doet u ook mee? Want zonder vrijwilligers lukt het niet.

U weet het wel. Om iets te kunnen organiseren of van de grond te krijgen heb je vrijwilligers nodig. Mensen met mienskipsin dus. Mensen die er voldoening in vinden door samen met anderen iets te organiseren waar weer anderen plezier aan beleven. Mensen dus die iets voor de dorpsgemeenschap willen betekenen.
Naar deze mensen in ons dorp zijn wij dan ook op zoek. Naar vrijwilligers die willen meehelpen om activiteiten die de commissie in voorbereiding heeft ten uitvoer te brengen.

Op een speciale informatie bijeenkomst wordt uitgelegd wat de bedoeling is en waar u mogelijk iets voor het dorpshuis kunt betekenen. Maar daarvoor moet u zich wel eerst even aanmelden voor die bijeenkomst. Dat kan via email te sturen naar aktiviteitenkommisje@dekruswei.nl . Of telefonisch op nummer 0511-421617 van Ytsje Zeinstra-Annema.

Degenen die zich als mogelijke vrijwilliger of belangstellende melden, krijgen eind januari bericht wanneer een eerste informatieve bijeenkomst van vrijwilligers plaats vindt. Het bestuur stelt het op prijs ook uw aanmelding te ontvangen. Dus stuur snel even een email met de strekking van: ja, vanzelfsprekend wil ik ook meehelpen. 

Met vriendelijke groeten van Stichting Doarpshús de Krúswei& Aktiviteitenkommisje de Krúswei