Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

 

 

Op volgorde van links naar rechts : Sjoerd van der Werf, Wyger Smits, Sjoukje Walda, Antsje-Richt Reitsma, Geertje Wijnsma, Johannes Haakma Door het bestuur van Stichting dorpshuis De Krúswei is er een commissie in het leven geroepen  om activiteiten in de Krúswei van de grond te krijgen. De commissie is al geruime tijd bezig om een aantrekkelijk programma te ontwikkelen met daarin voor velen wat wils.
Natuurlijk zijn er voor ‘de jongerein’  al activiteiten bedacht maar ook voor de wat ouderen zijn er al vergevorderde ideeën met bijvoorbeeld concerten op de zondagmiddag.
 
Indien onderdelen van het programma voldoende concreet zijn, wordt op deze site de activiteit wereldkundig gemaakt.
Leden van de activiteitencommissie zijn:

  • Wyger Smits: voorzitter,advies, aanspreekpunt
  • Sjoerd van der Werf : organisatie en planning
  • Geertje Wijnsma : penningmeester, overzichtsbeheer activiteiten
  • Johannes Haakma : organisatie en planning
  • Antsje Richt Reitsma : communicatie, schrijver en draaiboekbeheer
  • Sjoukje Walda : organisatie, planning en public relations

 
Heb je leuke ideeën, suggesties voor activiteiten of  feedback voor de activiteitencommissie zodat een activiteit of het aanbod in de toekomst verbetererd  kan worden? Meld het ! Ideeën en suggesties zijn namelijk altijd van harte welkom! Hoe meer mensen er met de activiteitencommissie meedenken hoe beter!